Eastern League Champions

2015_Bowie 2014_Binghamton 2013_Trenton 2012_Akron 2011_New Hampshire 2010_Altoona 2009_Akron 2008_Trenton 2007_Trenton 2006_Portland 2005_A…